وبگاه ارتباط با مدارس - مسابقه

نوجوان عزیز؛

شما می توانید با شرایط زیر در مسابقه با صادقانه ها -که هر ماه برگزار می گردد- شرکت کرده و با پاسخ مناسب خود جایزه ای دریافت نمایید.

1-    شرکت در این مسابقه بصورت انفرادی و گروهی در سنین مختلف امکان پذیر است.

2-    با جذب بیش از 2 عضو در گروه، مسئول گروه (که شماباشید) از جایزه ویژه ای برخوردار خواهد شد.

3-    درج مشخصات کامل شرکت کنندگان در مسابقه الزامی است که شامل: نام ونام خانوادگی، مدرسه، مقطع تحصیلی، شماره تماس، ایمیل

4-    صندوق پست الکترونیکی gozinesh@isuw.ac.ir آماده دریافت پاسخ های شماست. مهلت ارسال هر سوال تا آخرهرماه است.

پاسخ کامل هر سوال در ماه بعد در همین قسمت قرارداده می شود.
 اگر شرکت در مسابقه به صورت گروهی باشد مشخصات اعضای گروه حتما قید شود.

 

سوال مسابقه(ویژه اردیبهشت ماه 93)

  •  اینکه در نهج البلاغه حضرت علی (ع) زنان را نواقص العقول معرفی کرده اند چه معنی دارد؟

 

سوال مسابقه (ویژه فروردین ماه 93)

  • نیکی به پدر و مادرتا کی وکجا؟انسان بالغ چه نیازی به حرف شنوی از والدین دارد؟

 

سوال مسابقه (ویژه اسفند ماه 92)

  • چَت کردن چه حکمی دارد؟

 

سوال مسابقه (ویژه بهمن ماه 92)

  • حدود ارتباط با نامحرم چیست؟ و چرا نباید در جامعة ارتباطی امروزی و نیاز مبرم به رد و بدل اطلاعات و سبک جدید زندگی بین آن ها ارتباط بیشتر و راحت باشد ؟

 

سوال مسابقه (ویژه دی ماه 92)

  • چرا مجالس مولودی ما با مجالس عزای ما یکسان برگزار می‌شود و فرقی بین آنها نیست؟

 

سوال مسابقه (ویژه آذرماه 92)

  • شادی درونی‌مان را چگونه نشان دهیم؟

 

سوال مسابقه (ویژه آبان ماه 92)

  • چگونه شاد باشیم؟

 

سوال مسابقه (ویژه مهر ماه 92)

  • حکم رقص در مجالس عروسی و غنا چیست؟

 

 

 

 

10 تير 1396