وبگاه ارتباط با مدارس - محتوای علمی نشست‌ها

 

دانشگاه برای تحقق اهداف و ارتقای مستمرکیفیت خود هر ساله اقدام به برگزاری نشست مدیران مدارس هم اندیش می نماید و در راستای اهداف ذیل کارگاههای را برگزار می نماید:

1- تبیین جایگاه علوم انسانی و اسلامی

2- هم اندیشی با مدیران در جهت دستیابی به اهمیت علوم انسانی و اسلامی

3- فراهم نمودن بسترهای لازم و زمینه های مناسب برای پررنگ کردن علوم انسانی - اسلامی در مدارس و دانشگاه‏ها

4- توجه به اهمیت دادن به نقش و جایگاه مدیریت زنان

5- آشنایی بیشتر مدیران با اهداف عملکرد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

6- تربیت هماهنگ و همسو بین مدارس و دانشگاه

7- بررسی عوامل تغییر افکار و عقاید و رفتار دانش آموزان با ورود به دانشگاه.

نشست هم اندیشی مدیران  باعنوان: مهندسی علوم انسانی  اسلامی؛ سخنران: دکتر مهدوی کنی

نشست هم اندیشی مدیران  باعنوان: مدیریت مدرسه محور؛ سخنران: دکتر پازارگادی

نشست هم اندیشی مدیران با عنوان ارزشیابی؛ سخنران: دکتر پازارگادی 

نشست هم اندیشی مدیران با عنوان مشاوره؛ سخنران: دکتر فردوسی پور  

 

 

 

 

21 مهر 1392