وبگاه ارتباط با مدارس - نشست با مسئولان مدارس-برای چه باهم بنشینیم؟

دانشگاه برای تحقق اهداف و ارتقای مستمر کیفیت خود هرساله اقدام به برگزاری نشست مدیران مدارس هم اندیش نموده و در راستای اهداف ذیل کارگاه هایی را برگزار می نماید:

1- تبیین جایگاه علوم انسانی و اسلامی؛

2- هم اندیشی با مدیران در جهت دستیابی به اهمیت علوم انسانی و اسلامی؛

3- فراهم نمودن بسترهای لازم و زمینه های مناسب برای پررنگ کردن علوم انسانی - اسلامی در مدارس و دانشگاه ها؛

4- توجه و اهمیت دادن به نقش و جایگاه مدیریت زنان؛

5-آشنایی بیشترمدیران با اهداف و عملکرد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهران و معرفی دانش آموزان موفق و همسو با اهداف دانشگاه؛

6- تربیت هماهنگ و همسو بین مدارس و دانشگاه؛

7- بررسی عوامل تغییر افکارو عقاید و رفتار دانش آموزان با ورود به دانشگاه ها.

12 مهر 1395