وبگاه ارتباط با مدارس - نشست با مسئولان مدارس-محتوای علمی نشست‌ها

دانشگاه برای تحقق اهداف و ارتقای مستمرکیفیت خود هر ساله اقدام به برگزاری نشست مدیران مدارس هم اندیش می نماید و در راستای اهداف ذیل کارگاههای را برگزار می نماید:

1- تبیین جایگاه علوم انسانی و اسلامی

2- هم اندیشی با مدیران در جهت دستیابی به اهمیت علوم انسانی و اسلامی

3- فراهم نمودن بسترهای لازم و زمینه های مناسب برای پررنگ کردن علوم انسانی - اسلامی در مدارس و دانشگاه‏ها

4- توجه به اهمیت دادن به نقش و جایگاه مدیریت زنان

5- آشنایی بیشتر مدیران با اهداف عملکرد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

6- تربیت هماهنگ و همسو بین مدارس و دانشگاه

7- بررسی عوامل تغییر افکار و عقاید و رفتار دانش آموزان با ورود به دانشگاه.

 

نشست هم اندیشی مدیران  باعناوین: مهندسی علوم انسانی  اسلامی؛ سخنران: دکتر مهدوی کنی و مدیریت مدرسه محور؛ سخنران : دکتر پازارگادی

نشست هم اندیشی مدیران با عنوان ارزشیابی؛ سخنران: دکتر پازارگادی 

نشست هم اندیشی مدیران با عنوان مشاوره؛ سخنران: دکتر فردوسی پور  

14 مهر 1395